Bank Światowy powraca finansować Polskę

International Finance Corporation (IFC), będąca częścią grupy Banku Światowego, powraca i proponuje kredyty na projekty rozwojowe.

Organizacja aktywnie działała w Polsce, w latach 1993-2003. W planie organizacji są finansowania prywatnych przedsiębiorstw, prowadzącym działalność na rynkach wschodzących. Jak również na uwadze mają: projekty infrastrukturalne oraz podmioty sektorów między innymi edukacji, ochrony zdrowia i energetyki.

– Z zasobów finansowych IFC można uzyskać do 35 proc. wartości projektu, a w przypadku nowych przedsięwzięć – do 25 proc. Spłata może być rozłożona na kilka lat – mówi Tomasz Telma, dyrektor IFC na Europę Środkową i Wschodnią. 

Scroll to Top