Dane: Polskie bezrobocie i sprzedaż

-Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach w poprzednim miesiącu wyniosła 2 mln 255,9 tys.

-Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,9%

-Nowe zamówienia w przemyśle w lutym wzrosły rok do roku o 12,5 proc

-Sprzedaż detaliczna wzrosła o 7% rok do roku, natomiast sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w lutym wzrosła o 4% rok do roku. 

Scroll to Top