Brak kontroli biur usług płatniczych przez Komisję Nadzoru Finansowego?

Ministerstwo Finansów zaproponowało aby Komisja Nadzoru Finansowego nie kontrolowała biur usług płatniczych, w projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i o nadzorze. KNF po zmianie będzie tylko prowadzić rejestr biur i informacje o liczbie oraz realizacji przelewów.

Scroll to Top