Czy sankcje wobec Rosji zagrażają naszej gospodarce?


Eskalacja napięcia może mieć negatywne skutki na gospodarkę na świecie, najbardziej z krajów Unii Europejskiej może dotknąć Polski.

MFW przewiduje porządne wskaźniki koniunktury globalnej. Jednakże ostrzega przed ryzykiem związanym z konfliktem Rosja-Ukraina.

Scroll to Top