Dane wskaźniki oczekiwań

Wskaźnik oczekiwań konsumentów odnośnie inflacji w kwietniu bieżącego roku wynosi 19,6%. Badani konsumenci byli pytani o kształtowaniu się cen na najbliższy rok, ta długoterminowa średnia wyniosła 31,2.

Scroll to Top