Ochrona wynalazków za granicą

W 2013 roku w Polsce 72% patentów udzielone zostało za pomocą Europejskiego Urzędu Patentowego, tą formę ochrony  przyjmują zwłaszcza podmioty zagraniczne. Polacy swoje wynalazki zgłaszają głównie trybem krajowym, co spowodowało w ubiegłym roku że tylko 8% polskich wynalazków było chronione za granicą.

Scroll to Top