Dane

Dane:

Indeks PMI określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usług wyniósł w maju 58,4pkt.

Zamówienia w USA w kwietniu wzrosły o 0,8% mdm.

Scroll to Top