Indeksy PMI

Indeks PMI w krajach strefy euro w kwietniu wyniósł 53,1 punktów, w marcu było to 52,2 punkty.

Scroll to Top