Koniunktura w handlu detalicznym i przedsiębiorstwach przemysłowych

W czwartek GUS podał, że ogólny klimat koniunktury jest gorszy niż w kwietniu, ale ocenił jako korzystny. Natomiast klimat w handlu jest oceniany mniej pozytywnie i też jest mniej optymistyczny niż w kwietniu. O poprawie koniunktury sygnalizuje 16% przedsiębiorstw natomiast o pogorszeniu daje sygnały 22%.

Scroll to Top