Pfizer nie będzie używał UK jako „raju podatkowego”.

Rząd nie pozwoli Pfizer używać UK jako raju podatkowego. Obiecał również, że zabezpieczy brytyjskie miejsca pracy naukowo, zapewniając że Unia pozostanie na czele nauk przyrodniczych, badań i rozwoju.

Scroll to Top