Rentowność obligacji skarbowych

Polski rynek obligacji skarbowych:

 

– rentowność 2-letnich bez zmian – 2,87%

– rentowność 5-letnich wzrost o 0,02% do 3,55%

– rentowność 10-letnich spadek o 0,01% do 4,01%

Scroll to Top