Ustawa o promocji zatrudnienia

Od dnia 27.05.2014 będzie obowiązywała  nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia. Ustawa ma na celu nagradzanie urzędów pracy za efekty w pracy oraz zorganizowanie programów dla młodych ludzi szukających zatrudnienia. W ustawie przewidziane są również dofinansowania zatrudnienie młodych ludzi oraz osób w wieku 50+.

Scroll to Top