Prognozy wzrostu PKB w Polsce

Bank Światowy prognozuje przyspieszenie polskiego PKB i osiągnięcie poziomu w tym roku do 3,3%, natomiast w 2015r. -3,5%. Na wyniki te ma wpływ konflikt na Ukrainie. Bank Światowy przedstawił także prognozę deficytu dla Polski, według której deficyt pogłębi się i wyniesie 2,5% PKB w 2014 r. wobec 1,6% PKB w ub.r., a w kolejnych latach nieznacznie wzrośnie: do 2,8% w 2015 r.

Scroll to Top