Awans Polski w rankingu

W rankingu rozwoju społecznego Polska zajmuje 35. miejsce  na świecie. W zeszłym roku znajdowała się na 39. miejscy, więc awansowała o cztery pozycje, poprawiając wskaźnik rozwoju społecznego z 0,821 na 0,834. Najlepsza dotychczas pozycja jaką udało nam się osiągnąć jest dowodem stałego wzrostu jakości życia w naszym kraju, plasuje nas wśród krajów o bardzo  wysokim poziomie rozwoju.

Czołowe miejsca w rankingu zajmuje Norwegia, Australia i Szwajcaria, na odleglejszych miejscach, ale przed Polską są też Grecja, Estonia, Cypr, Brunei Darussalam i Arabia Saudyjska.

Raport o Rozwoju Społecznym jest publikowany co rok przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, stanowiąc narzędzie do promowania powszechnej wiedzy na temat społecznego rozwoju na świecie.

Scroll to Top