Awans Polski w rankingu

W rankingu rozwoju społecznego Polska zajmuje 35. miejsce  na świecie. W zeszłym roku znajdowała się na 39. miejscy, więc awansowała o cztery pozycje, poprawiając wskaźnik rozwoju społecznego z 0,821 na 0,834. Najlepsza dotychczas pozycja jaką udało nam się osiągnąć jest dowodem stałego wzrostu jakości życia w naszym kraju, plasuje nas wśród krajów o bardzo  wysokim poziomie rozwoju.

Czołowe miejsca w rankingu zajmuje Norwegia, Australia i Szwajcaria, na odleglejszych miejscach, ale przed Polską są też Grecja, Estonia, Cypr, Brunei Darussalam i Arabia Saudyjska.

Raport o Rozwoju Społecznym jest publikowany co rok przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, stanowiąc narzędzie do promowania powszechnej wiedzy na temat społecznego rozwoju na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.