Nowy szef GPW

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pawła Tamborskiego na prezesa GPW.

Czterech członków KNF było za wyrażeniem zgody, jeden się wstrzymał. Minister Skarbu Państwa W. Karpiński oczekuje od nowego szefa GPW zwiększenia atrakcyjności rynku dla emitentów i poprawy jego płynności. Przyznaje, że kompetencje i doświadczenie zawodowe przemawiają za tym, by nowy prezes dobrze zarządzał giełdą.

Tamborski od lat jest związany z rynkiem kapitałowym, pełnił funkcję szefa bankowości inwestycyjnej, pracował jako dyrektor zarządzający w w Londynie,  pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora generalnego odpowiedzialnego za bankowość inwestycyjną, pracował w Centralnym Biurze Maklerskim WBK na stanowiskach szefa transakcji giełdowych oraz zastępcy dyrektora, wcześniej  był maklerem w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego.

Scroll to Top