Rynek pod wpływem informacji z USA

Poprzez brak ważnych wydarzeń niska aktywność inwestorów będzie się utrzymywać również dzisiaj. Decyzje inwestorów podejmowane zostaną pod wpływem informacji z amerykańskiego rynku pracy.

Bezrobocie jest na najniższym poziomie od 2006 roku, a liczba etatów wzrasta.  Poprawa kondycji rynku pracy USA sprzyja normalizacji polityki Fed. Działania mające przyspieszyć umocnienie dolara wywoła wzrost dynamiki wynagrodzeń, który wpłynie na pojawienie się większej presji popytowej na ceny. Dolar amerykański pozostanie silny do euro, korony szwedzkiej i jena.

Scroll to Top