Wprowadzenie euro w Litwie

Rada UE zatwierdziła w środę plany Litwy dotyczące wprowadzenia 1 stycznia 2015 roku euro. Przystąpienie Litwy do strefy euro poparł Parlament Europejski pełniący rolę konsultacyjną.

Przyjęcie euro jest strategicznym krokiem dla kraju, przemyślanym ekonomicznie i politycznie i ma na celu wsparcie wzrostu gospodarczego. W raporcie konwergencji Komisja Europejska oceniła gotowość ośmiu krajów UE do przyjęcia wspólnej waluty, z czego tylko Litwa spełnia wszystkie kryteria konwergencji. Litwa zostanie dziewiętnastym krajem strefy euro.

Wśród Litwinów rośnie optymizm w sprawie przyjęcia euro. Litwa wcześniej ubiegała się o przyjęcie do strefy euro w 2007 roku, jednak  inflacja nieznacznie przekraczała dopuszczalny limit.

Scroll to Top