Złoty słabnie

Dzisiaj złoty odrobinę słabszy, co można być związane z niepokojami i ryzykiem geopolitycznym za naszą wschodnią granicą. Od jutra seria publikacji bardzo ważnych danych, jak PKB w USA, inflacja w strefie euro czy dane z amerykańskiego rynku pracy. Mogą dać one pewne wskazówki co do przyszłych zachowań Fed i EBC a to będzie istotne dla złotego. Niska aktywność inwestorów może się utrzymać do końca tygodnia,a w przypadku niższej od oczekiwań inflacji w strefie euro rekordy minimów polskich papierów mogą zostać pobite.
Sytuacja geopolityczna zwiększa popyt na bezpieczne aktywa  jak niemieckie obligacje czy dolar. Polskie obligacje też są blisko rekordowo niskich rentowności w segmencie pięciu i dziesięciu lat. Tracą  waluty, takie jak złoty czy forint.

Scroll to Top