Cena stali wzrośnie

Dystrybutorzy wyrobów hutniczych cierpliwie czekają na odbicie cen stali, które są najniższe od kilku lat. W najbliższych latach megainwestycje warte dziesiątki miliardów złotych w drogi i linie kolejowe wpłyną na wzrost popytu na stal.

Tymczasem z danych Polskiej Unii Dystrybutorów Stali wynika, że spadkowy trend cen wyrobów hutniczych postępuje, a stal można kupić najtaniej od wiosny 2010 r.  Spadek cen nie świadczy o braku popytu. Jest to efekt zjawisk w skali globalnej – spadających cen surowców, czyli rudy żelaza, a dalej– złomu.  Cena  złomu jest najniższa od kilku lat,  spadła z poziomu 1,5 tys. do 1 tys. zł za tonę. Także ceny węgla koksującego są relatywnie niskie, zapotrzebowanie hut na węgiel jest zaś mniejsze, niż wynosi produkcja tego paliwa.

Scroll to Top