Rosyjskie embargo zaszkodzi polskiej gospodarce

W zeszłym roku eksport owoców i warzyw do Rosji wyniósł około 0,6 mld dol. , co stanowi 0,4 % polskiego eksportu. Przez wprowadzenie embarga polskie przedsiębiorstwa będą szukać nowych rynków zbytu lub sprzedawać swoje produkty na rosyjski rynek za pośrednictwem krajów trzecich.

Polska gospodarka może ucierpieć także przez wprowadzenie przez Rosję ograniczeń i sankcji, których skumulowany wpływ będzie większy niż dotychczas. Ponadto unijne sankcje wobec Rosji doprowadzą do osłabienia aktywności w strefie euro, co również wpłynie na zmniejszenie popytu na polskie produkty ze strony Niemiec lub Francji. Dokładna ocena wpływu tych wszystkich czynników na polską gospodarkę nie jest możliwa,  PKB może być niższy o około 0,3-0,4 pkt %.

Z punktu widzenia rynku stopy procentowej kluczowy może być nie tyle wpływ embarga na wzrost PKB, co na inflację.

Embargo wpłynie w krótkim terminie na zwiększenie podaży owoców i warzyw na rynku krajowym. Może to być widoczne zwłaszcza na rynku jabłek,  których udział w koszyku inflacji jest wysoki. Rosyjskie embargo może nawet przejściowo odjąć od inflacji 0,3 pkt %.

Inflacja najprawdopodobniej będzie w najbliższych miesiącach utrzymywać się poniżej zera, a pod koniec roku może wynieść ok 0,3-0,4 %. Okres deflacji może się przedłużyć, zwiększając presję na Radę Polityki Pieniężnej.

Scroll to Top