Słabnie przemysł i budownictwo

W lipcu produkcja przemysłowa była o tylko o 2,3 % wyższa niż przed rokiem. W stosunku do lipca ubiegłego roku wzrost produkcji odnotowano w 24 działach przemysłu m.in. w produkcji mebli, pojazdów samochodowych, komputerów, wyrobów elektronicznych, maszyn i urządzeń, urządzeń elektrycznych i napojów, wyrobów z metali oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych .

Spadek produkcji wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, w energetyce czy w produkcji artykułów spożywczych. Większe załamanie widać w produkcji budowlano-montażowej, gdzie  w lipcu była o 1,1 % wyższa niż przed rokiem wobec oczekiwań  5,3 %.

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu jest  istotnie niższe w porównaniu do notowanego w okresie od stycznia do maja br. Tym bardziej, że lipcowe dane nie były jeszcze bowiem „obciążone” embargiem Rosji na m.in. warzywa i owoce, drób, mleko, nabiał, ryby, które ujawni się w kolejnych miesiącach. Tempo wzrostu gospodarczego w III kw. ulegnie dalszemu wyhamowaniu.

Scroll to Top