Stagnacja w płacach

W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w firmach wzrosło o 3,5 %, a zatrudnienie – o 0,7%. Wyniki te są niższe od oczekiwań rynkowych, gdyż analitycy szacowali wzrost płac o 3,8 %., a zatrudnienia o 0,8%.

Pomimo przejawów wyhamowania tempa wzrostu gospodarczego w ostatnich miesiącach aktualną sytuację na rynku pracy należy oceniać jako dobrą. Gdyby nie konflikt rosyjsko-ukraiński,  który hamuje ożywienie w strefie euro i także w Polsce, poprawa na rynku pracy postępowałaby szybciej. Konflikt za naszą wschodnią granicą rodzi ryzyko zahamowania pozytywnych tendencji na rynku pracy, a nawet jej ponownego pogorszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.