Bezrobocie spada

Bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od ponad trzech lat.

Bezrobocie ma silnie sezonowy charakter, więc trudno uchwycić kierunek rynku pracy. Widać jednak, że od sierpnia 2013 roku  bezrobocie spada. Na nasze bezrobocie ma wpływ handel ze strefą euro, gdzie wędruje ponad połowa polskiego eksportu. Polska gospodarka w ostatnich kilku miesiącach nie kształtuje się najlepiej. Rada Polityki Pieniężnej zamierza więc obniżyć stopy procentowe. Pobudzanie gospodarki przez EBC może przynieść przełom w unii monetarnej. Polskie firmy będą dobrze wiedziały, jak  wykorzystać optymistyczny scenariusz a to oznacza wzrost zatrudnienia.

Nasza gospodarka skorzysta ze wsparcia RPP i ożywienia w unii monetarnej, które pomoże eksporterom.
Z polskiej perspektywy czekają nas lepsze czasy na rynku pracy.

Scroll to Top