Bój o inwestorów

Problemem spółek notowanych na warszawskim parkiecie jest  znacząco osłabiona rola OFE, inwestorzy indywidualni odwracają się od giełdy. Również  krajowe instytucje finansowe coraz chętniej inwestują w spółki zagraniczne, dlatego rodzime spółki muszą prowadzić ostry bój, by pozyskać nowych akcjonariuszy. Statystyki nabyć w polskich TFI wśród inwestorów detalicznych wskazują na rosnący udział inwestycji na rynkach zagranicznych. Podobne tendencje są w portfelach OFE. Wiele PTE i TFI należy do międzynarodowych grup kapitałowych i mają one dostęp do wysokiej jakości analiz na temat rynków akcji poza Polską. W najbliższych miesiącach maksymalny limit inwestycji OFE na rynkach zagranicznych zwiększy się. Może to zachęcać zarządzających do szerszej dywersyfikacji portfeli pod kątem geograficznym.

Scroll to Top