Polska gospodarka wymaga reform

Polska musi wykorzystać sprzyjające warunki gospodarcze i przeprowadzić reformy zanim impuls wzrostu z poprzednich lat wygaśnie. Zdaniem analityków nasza niewyspecjalizowana produkcja może być konkurencyjna, ale dlatego, że opiera się na niskich kosztach pracy. W przeciwieństwie do innych krajów Europy Wschodniej i Środkowej, w Polsce specjalizacja produktowa pozostaje relatywnie stała, a postęp jest niewielki.

Kluczowym wyzwaniem  jest wdrożenie reform, które wspierałyby przejście polskiej gospodarki do modelu z większym udziałem dóbr technologicznych oraz o większej wartości dodanej, czyli produkcji z wykorzystaniem nowocześniejszych technologii i produktów.

Polska musi dokonać strategicznych wyborów, aby zabezpieczyć wzrost i uniknąć pułapki średniego dochodu.

Zdaniem KNF istnieje wyraźny potencjał zwiększenia zawartości technologicznej polskiej gospodarki, a wzrost w Polsce byłby znacznie wyższy, gdyby struktura gospodarki była inna. Polska długo utrzymywała swoją przewagę konkurencyjną przez wytwarzanie towarów opartych o niższą technologię.

Dobra z sektorów wyższej i wysokiej technologii wytwarzane w Polsce, m.in. farmaceutyki, sprzęt biurowy, lotniczy i naukowy, za wyjątkiem sprzętu telekomunikacyjnego mają niski indeks przewagi konkurencyjnej.

Podejmowanie reform jest trudne, ale skutki zaniechania zmian mogą być znacznie gorsze.

Scroll to Top