Stopa procentowa w dół

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną  do 2,00 % w skali rocznej. Stopa lombardowa obniżona została natomiast do 3,00 %. Stopa depozytowa pozostała bez zmian na poziomie 1,00 %, a stopa redyskonta weksli została obniżona do 2,25 %.

Przyczyną dobrych nastrojów jest decyzja RPP oraz odsunięcie podwyżek stóp przez Fed. Oczekiwania w Polsce na obniżki stóp są bardzo silne.Terminy podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie są ściśle określone i zależą od danych makroekonomicznych.
Przyszłotygodniowe, krajowe dane makro nie powinny być pozytywne, zatem stopy będą jeszcze niższe.
RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej.
Złoty pozostaje bez większej reakcji po posiedzeniu RPP, skupiając większą uwagę na decyzję Fed.
Graczy bardziej obchodzi globalna sytuacja.
W środę, w przyszłym tygodniu GUS poda dane o inflacji, natomiast w piątek o produkcji przemysłowej we wrześniu.

Scroll to Top