Złoty solidarny z euro.

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszej sesji na rynku walutowym były opublikowane odczyty dotyczące inflacji w strefie euro. Inflacja bazowa okazała się być niższa od prognozy, co doprowadziło do wyprzedaży europejskiej waluty. Tak niski wzrost był przede wszystkim wywołany przez niekorzystne zmiany cen energii, które spadały z powodu obniżenia się cen gazu, ropy oraz cen energii elektrycznej.  Ważne również było ogłoszenie programu sprzedaży walut obcych przez Norweski Bank Centralny, co wsparło tamtejszą koronę. W sesji amerykańskiej opublikowany został indeks PMI w Chicago oraz indeks zaufania konsumentów na rynku amerykańskim, które zgodnie rozczarowały rynek.
Indeks aktywności gospodarczej Chicago odnotował spadek z 64,3 do 60,5 pkt., zaś indeks nastrojów konsumentów z 92,4 do 86 pkt. Polski złoty pozostaje stabilny wobec euro, co oznacza, że traci wobec innych walut, szczególnie dolara.

Scroll to Top