Dynamika polskiego przemysłu.

Dynamika polskiego przemysłu ustabilizuje się w najbliższych miesiącach.  Wzrost będą napędzać sektory gospodarki zorientowane na eksport podtrzymując prognozę obniżki stóp procentowych NBP.

Produkcja przemysłowa w październiku przyrosła o 1,6 % rdr wobec 4,2 % rdr we wrześniu i 0,3 % mdm wobec przyrostu o 1 % mdm we wrześniu, odwracając z nawiązką spadek z sierpnia (-1,1 % mdm). Przed ogłoszeniem danych bank przewidywał wzrost produkcji na 1,7 % rdr.

„Perspektywa dla przemysłu nie jest wyrazista – wskaźniki wyprzedzające wysyłają mieszane sygnały. Rejestracje nowych samochodów w UE odbiły się w październiku, co jest zachęcającą oznaką wyższej produkcji polskiego przemysłu motoryzacyjnego w najbliższych miesiącach. Równocześnie spadkowy trend składnika zamówień niemieckiego indeksu PMI i niższe zamówienia eksportowe w Niemczech wskazują na oddolne ryzyko dla produkcji polskiego przemysłu” – ocenił bank.

RPP będzie pod presją redukcji oprocentowania stóp procentowych NBP, ponieważ stopa inflacji od dłuższego czasu jest poniżej celu, we wrześniu spadła do -0,6 % rdr.
Gdy więcej niż połowa składników koszyka inflacyjnego w Polsce wykazuje deflację, a większość składników inflacji bazowej jest bliska zera, wskaźnik CPI pozostanie pod kreską przynajmniej do końca I kwartału 2015 r. i zachodzi ryzyko, że deflacja zakorzeni się w niskich i obniżających się oczekiwaniach inflacyjnych.

Po mocnych danych PKB za III kwartał trudno przewidzieć, kiedy RPP zdecyduje się na cięcie stóp, a główna stopa procentowa po październikowej obniżce o 50 pb. jest na poziomie 2 %.

Scroll to Top