Obawa przed umocnieniem złotówki.

Prezes NBP  wyraził dziś obawę przed wzmocnieniem wartości złotówki wobec euro, co zaszkodziłoby biznesowi i miało wpływ na politykę stóp procentowych.

Wznowienie trendu aprecjacji złotego wobec euro może to skomplikować proces ożywienia biznesu.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w tym miesiącu stopy procentowe bez zmian na poziomie 2 %. Jednakże przy wzroście gospodarczym na poziomie 3,3 % PKB w trzecim kwartale i notowanym w minionym miesiącu najszybszym spadku cen konsumpcyjnych w ciągu trzech dekad, RPP jest podzielona co do dalszych kroków. Niektórzy są za obniżkami stóp, niektórzy tego nie chcą, a część chce poczeka

Prezes NBP uznał, że dopóki notowany jest wzrost płac, zjawisko deflacji powinno zaniknąć na początku przyszłego roku. Kolejna Rada Polityki Pieniężnej odziedziczy rekordowo niską inflację.

Scroll to Top