Stopa procentowa bez zmian

 Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać swoje stopy procentowe na aktualnym poziomie. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego będzie wynosiła nadal 2 %, najniżej w historii polskiego rynku finansowego.

Niskie stopy procentowe NBP przekładają się na spadek oprocentowania produktów kredytowych. Najlepiej to widać w przypadku złotowych zobowiązań hipotecznych, gdyż oprocentowanie tych instrumentów stanowi sumę wybranej stopy rynkowej WIBOR, która to z dyskontuje obniżki stóp procentowych oraz marży instytucji udzielającej kredytu.

Spadające stopy procentowe to dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty hipoteczne w złotówkach, ponieważ obniżeniu ulega wysokość rat.
Niskie stopy procentowe wpływają jednak niekorzystnie na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych.

Scroll to Top