Krach na giełdzie w Atenach.

Mario Draghi stoi przed poważnym problemem. Chodzi o rekordowo wysoki poziom zadłużenie krajów południa, z Grecją na czele.
Bez zrestrukturyzowania, a nawet umorzenia części zadłużenia, sytuacja ekonomiczna w Atenach nie poprawi się. Czynnikiem zwiększającym niepokój o przyszłość Hellady jest brak porozumienia w sprawie reform. W celu wzmocnienia pozycji negocjacyjnej oraz ustabilizowania sytuacji grecki rząd ogłosił decyzję o przyśpieszeniu wyborów prezydenckich na 17 grudnia. Reakcją rynku była zniżka o 13% głównego indeksu ateńskiej giełdy.

W trakcie dzisiejszej sesji uzyskaliśmy informacje na temat bilansu handlowego Wielkiej Brytanii. Uwagę inwestorów przyciągnęły natomiast wiadomości napływające zza Oceanu, opublikowane comiesięczne oświadczenie budżetowe.

Scroll to Top