Odkrycie złoża tight gas w zachodniej Polsce.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło w rejonie Poznania złoże gazu ziemnego, niekonwencjonalnego typu tight gas. Jest to jedno z pierwszych odkryć złóż tego typu w zachodniej Polsce.

Otwór Pniewy 4 został wykonany w celu potwierdzenia akumulacji gazu ziemnego w badanej strukturze.

Złoża typu tight gas wymagają większych nakładów na etapie prac poszukiwawczo-badawczych, ze względu na ich specyfikę, polegającą na słabszych parametrach eksploatacyjnych. Eksploatacja związana jest z prowadzeniem dodatkowych zabiegów technicznych.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. i zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, oraz zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Scroll to Top