WIG20TR rośnie imponująco.

GPW od dokładnie dwóch lat publikuje indeks dochodowy WIG20 Total Return. W przeciwieństwie do cenowego WIG20,   jest indeksem dochodowym,czyli bierze pod uwagę zarówno ceny zawartych transakcji, jak i dochody z tytułu wypłaty dywidendy i emisji nowych akcji z prawem poboru.

Stopa zwrotu WIG20 w ciągu dekady wzrosła o 24,78%, a WIG20TR zyskał 98,32 %. Od momentu  publikacji wskaźnik ten wyniósł 10,25 %.

W latach 2005 – 2008 obydwa wskaźniki były ze sobą silnie skorelowane, a ich stopy zwrotu niemal się nie różniły. Po 2009 roku można zauważyć wyraźny wzrost zróżnicowania się wartości indeksu cenowego i dochodowego. Indeks WIG20TR znalazł się najwyżej we wrześniu 2014 roku, od dołka w połowie 2011 r. zyskał ponad 31 %.

WIG20TR pełniej odzwierciedla sytuację w największych spółkach na GPW.  W czasie trendu bocznego i niskich stóp procentowych dodatkowe strumienie dochodu są  pożądane przez inwestorów. Zarabianie na dywidendzie jest alternatywą lokaty kapitału dla polskich inwestorów.

Scroll to Top