Grecja w strefie euro.

Po ustąpieniu ze stanowiska prezydenta Włoch, drugim krajem południa, który przyciąga uwagę inwestorów z Europy pozostaje Grecja.
T
ermin wyborów parlamentarnych stał się okazją do dyskusji na temat przyszłości Hellady. Oprócz rekordowo wysokiego zadłużenia,  problemem stała się także perspektywa wyjścia Grecji ze strefy euro.

Istnieją obawy, że zwycięstwo aktualnego faworyta Syriza,  mogłoby spowodować Gretix. Niemiecki rząd jest gotowy do podjęcia rozmów z Syrizą w celu zachowania statusu quo.

Niemcy chcą, by Grecja pozostała w strefie euro. Wszystkie działania miały wzmocnić całość eurolandu, wraz ze wszystkimi jego członkami, również z Grecją.

Sesję rozpoczęła  publikacja danych obrazujących dynamikę inflacji HIPC w Niemczech oraz Eurostrefie. Popołudniu uwagę inwestorów przyciągnęły informacje na temat inflacji CPI (prognoza -0.4% m/m i 0.7% r/r) oraz produkcji przemysłowej (prognoza 0.0% m/m) w Stanach Zjednoczonych.

Scroll to Top