Inflacja powinna wzrosnąć.

W krótkim okresie niski poziom produkcji i niskie ceny będą nadal zaniżać inflację, ale rosnąca aktywność ekonomiczna i wzrost płac wpłyną na wzrost inflacji.

Inflacja w strefie euro w ujęciu rok do roku spadła w grudniu  do minus 0,2 proc. Oznacza to, że mamy do czynienia z czasową negatywną wartością wskaźnika inflacji.

Niska inflacja będzie nadal trwała w krótkim okresie, ale w długim  spodziewamy się wzrostu tego wskaźnika wraz z wzmacnianiem się gospodarki i wzrostem płac.

Ujemna stopa inflacji w strefie euro w grudniu była napędzana przez spadek cen energii. Stabilne były ceny żywności, alkoholu i tytoniu i nieenergetycznych towarów przemysłowych, a biuro statystyczne Unii Europejskiej spodziewa się natomiast wzrostu cen usług.

Spadek przeciętnego poziomu cen nie jest wcale pozytywnym zjawiskiem, gdyż w warunkach deflacji konsumenci wstrzymują się z zakupami, licząc na niższe ceny  w przyszłości. Ograniczenie konsumpcji powoduje kurczenie się gospodarki i ograniczanie miejsc pracy.

Scroll to Top