Sprzedaż detaliczna w strefie euro i UE rośnie.

Sprzedaż detaliczna w UE wzrosła w listopadzie o 2,6% w ujęciu rocznym i osiągnęła poziom najwyższy od końca 2008 r.  W strefie euro też nastąpiło odbicie.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w ujęciu m/m wzrosła w listopadzie o 0,6 %, a roczny wzrost wyniósł natomiast 1,5 %.

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w całej UE, gdzie w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 2,6 p%, natomiast miesięcznym 0,8%, a realny odczyt znacznie przewyższył szacunki.

Za dobre wyniki w handlu, które wskazują na rosnącą konsumpcję odpowiadały głównie sektor niespożywczy, czyli m.in. tekstylia, ubrania, meble, elektronikę, farmaceutyki, a także sektory samochodowy i paliwowy.

Wśród krajów członkowskich, których dane ma Eurostat, największe wzrosty odnotowano w Portugalii (3 %.), Polsce (3 %) oraz Rumunii (2,1%).  Finowie odnotowali spadek 2 %, oraz Austriacy  0,5% i Belgowie  0,2 %.

W skali roku największe wzrosty w sprzedaży detalicznej odnotował Luksemburg (10,9 %), Estonia (9 %), Rumunia (8,2 %) oraz Wielka Brytania (6,8 %).

Scroll to Top