Szwajcaria znosi kurs minimalny franka.

Bank centralny Szwajcarii zniósł minimalny kurs wymiany franka, który kosztował średnio 3,54 złote.   Reakcja rynków jest natychmiastowa, kurs wymiany radykalnie wzrósł, osiągając w szczytowym momencie 5,14 złotego, a obecnie utrzymuje się w okolicach 4,15-4,20 złotego. Wzrost kursu franka wobec euro nie wpływa korzystnie na przedsiębiorstwa szwajcarskie eksportujące swoje wyroby, gdyż mogą stać się niekonkurencyjne. Giełda szwajcarska zareagowała spadkami, niekorzystnie wpływa też drogi frank na sektor turystyczny. Przez wysokie ceny może być dużo mniej turystów.  Wysoki kurs franka może być korzystny dla zatrudnionych obcokrajowców w Szwajcarii w strefie przygranicznej a zamieszkałych poza tym krajem. Ich siła nabywcza wzrośnie.  Indeks giełdowy stracił ponad 12 %.
Narodowy Bank Szwajcarii obciął również stopy procentowe do poziomu minus 0,75 %.

Scroll to Top