Kurs dolara wobec hrywny najwyższy w historii.

Kurs dolara wobec ukraińskiej hrywny wzrósł dziś o ok 30 % do najwyższego w historii poziomu po zrezygnowaniu Narodowego Banku Ukrainy z codziennych aukcji obcych walut, co podtrzymywało pozycję pieniądza krajowego.

Wraz z rezygnacją z aukcji NBU podniósł swą stopę kredytową z 14 % do 19,5% z mocą obowiązującą od piątku. Ma to odsunąć niebezpieczeństwo finansowej zapaści Ukrainy, które narasta w rezultacie walk na wschodzie kraju i braku wsparcia pieniężnego z zagranicy.

W sytuacji obniżania się kursu hrywny i spadku rezerw walutowych  NBU ma niewielki wybór środków dla ożywienia znajdującej się na krawędzi bankructwa gospodarki. Zaprzestanie aukcji miało na celu zmniejszenie różnic między czarnorynkowym i oficjalnym kursem wymiany.

Po ogłoszeniu tej decyzji kurs hrywny sięgnął poziomu 24 do 25 za dolara, czyli niższego o ok 30%.

Rynek jest coraz bardziej aktywny, ale ze strony kupujących (waluty).

Bank centralny uzasadnił podniesienie swej głównej stopy procentowej koniecznością zwalczania inflacji. .

W razie jakiegokolwiek pogorszenia się sytuacji Bank Narodowy jest gotów użyć narzędzi potrzebnych do uspokojenia rynku walut obcych.

Scroll to Top