Polskie firmy marnują wzrost gospodarczy

Największe polskie firmy ryzykują zaprzepaszczenie wzrostu gospodarczego ostatniej dekady. Polskie firmy mają 5 lat na wymyślenie i wprowadzenie w życie nowatorskich rozwiązań i technologii, dzięki którym będą w stanie konkurować ze światowymi koncernami.

Polska gospodarka w ciągu ostatnich 10 lat zanotowała najwyższy wzrost spośród wszystkich państw UE, unikając recesji gospodarczej po kryzysie finansowym. Polskie koncerny państwowe oraz prywatne ociągają się z inwestycjami w rozwój i badania.

Zaledwie 0,9 proc. naszego PKB jest przeznaczane na badania i rozwój – to najmniej spośród wszystkich większych gospodarek UE.

Taka sytuacja może doprowadzić do tego, że polskie firmy i polska gospodarka za kilka lat nie będą w stanie konkurować z bardziej zaawansowanymi technologicznie gospodarkami, np. niemiecką czy amerykańską.

Obecnie Polska jest największym beneficjentem unijnego wsparcia z suma 14 mld euro rocznie.

Wzrost gospodarczy naszego kraju nie może dłużej opierać się na niskich kosztach produkcji i pracy. Polska wyraźnie przechodzi do kategorii krajów o średnich dochodów, a polskie firmy muszą teraz położyć większy nacisk na innowacyjność we wszystkich sektorach gospodarki.

Scroll to Top