Słowa Draghiego osłabiają euro

Środa została zdominowana przez wystąpienie Mario Draghiego. Szef EBC podkreślił, że luzowanie ilościowe ii skupienie aktywów o łącznej wartości 1 bln euro, nie jest niczym nowym, a podobne działania były stosowane przez inne banki centralne..
Aktualna polityka monetarna będzie sprzyjała ożywieniu gospodarczemu w strefie euro, co pozwoli na doprowadzenie inflacji do poziomu 2%. W reakcji na słowa Draghiego kurs EUR/USD spadł o -1.26%. Bardziej optymistycznie wyglądała sytuacja na europejskich parkietach, gdzie indeks DAX wzrósł w ciągu dnia o 2.66%, natomiast CAC40 – o 2.37%.

Opublikowano rano dane obrazujące dynamikę inflacji CPI w Niemczech, Francji oraz Hiszpanii.  Lepsze od prognozowanych dane dotyczącego wydatków amerykańskich konsumentów powinny sprzyjać dalszej aprecjacji dolara.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.