Niepewność w gospodarce USA

Dolarowe byki nie mają ostatnio łatwego życia, jednakże, dolar umocnił się do większości walut G10 i pozostawał jedyną walutą, której emitent był skłonny do podnoszenia stóp procentowych w obliczu globalnego łagodzenia polityki pieniężnej.  Rynek stopy procentowej znów zniżkuje wyceniając, że w tym roku amerykański bank centralny podniesie stopy procentowe tylko raz o 25pb. Amerykańska waluta  wykazuje oznaki strukturalnej słabości nawet do jena, którego bank centralny prowadzi odwrotną do amerykańskiej politykę pieniężną.

Pomimo tego, że dolarowi generalnie brakuje poważnego konkurenta jako alternatywnej waluty alokacji kapitału, to słabość danych przekreśla plany o jego dynamicznej, dalszej aprecjacji.

Scroll to Top