Dane PKB wsparły złotego

Wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszył w I kwartale do 3,5%.  Dane te potwierdzają sugestie, że rodzima gospodarka znajduje się na ścieżce wznoszącej, a obserwowane ożywienie w strefie euro to w kolejnych kwartałach pozwala oczekiwać jeszcze lepszych wyników.

Zwiększone wydatki publiczne mające poprawić wynik wyborczy rządzących w jesiennych wyborach parlamentarnych mogą sprawić, że PKB wzrośnie w 2015 roku nawet o 4%.
Złoty zaczął się dziś umacniać już w oczekiwaniu na publikację danych o PKB. Inwestorzy liczyli na lepszy wyniki niż rynkowe prognozy i się nie przeliczyli. Na notowania złotego miało też zatrzymanie wyprzedaży polskiego długu, jak również poprawa nastrojów na rynkach globalnych.

Z polskiej gospodarki napłyną raporty nt. inflacji bazowej i salda rachunku obrotów bieżących a z USA będą to natomiast indeksy NY empire State i Uniwersytetu Michigan oraz dane o produkcji przemysłowej.

Raporty z Polski raczej zaskoczą in plus, stając się pozytywnym bodźcem dla notowań złotego, natomiast dane z USA mają tendencję do negatywnych zaskoczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.