Inflacja 0,4 % po wyłączeniu cen żywności i energii

W kwietniu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,4 % r/r i była o 0,2 pkt procentowego wyższa niż w marcu.

Wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł -1,1 %r/r a inflacja, po wyłączeniu cen administrowanych  wyniosła -1,4 %.

Po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych inflacja wyniosła -0,2 % a po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,4 %.

Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii, który pokazuje ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii ustalane są nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.