Wyraźne osłabienie amerykańskiego dolara.

handelna rynku walutowym przyniósł dziś wyraźne osłabienie amerykańskiego dolara.

Kurs najważniejszej pary walutowej EUR/USD po dotarciu do wsparć w rejonie 1,113 zaczął wyraźnie zwyżkować. Możliwe jest przetestowanie ważnej strefy oporów pomiędzy 1,1390 a 1,1450. Lokalne ekstrema z poprzedniego tygodnia zbiegają się z maksimami z lutego tego roku.
Wczorajsze próby sforsowania ograniczeń na 1,2130 na wykresie usd/cad zakończyły się niepowodzeniem. Na tym poziomie przebiega aktualnie linia trendu poprowadzona po maksimach z kwietnia oraz maja. Uaktywnienie się strony podażowej nie burzy prowzrostowego wariantu w szerszym horyzoncie, ale spadek poniżej lokalnych wsparć  w rejonie 1,2040 daje szansę na przetestowanie istotnego ograniczenia, jakim jest poziom 1,1935. Oczkuję wyraźnego uaktywnienia się strony popytowej.

Ostatnie godziny na rynku aud/usd upłynęły pod znakiem wyraźnej zwyżki, gdzie kurs dotarł do istotnej linii trendu spadkowego.  Rynek jest na obecnym etapie mocno wykupiony, kurs znajduje się blisko ważnych oporów, a tym samym można oczekiwać lokalnej korekty przez stronę podażową, której zasięg nie powinien jednak przekroczyć wsparć na poziomie 0,7860. Sforsowanie tych ograniczeń sprawi, że strona popytowa może mieć duże problemy z kontynuowaniem zwyżki przez najbliższe dni.

Scroll to Top