Poziom zamożności Polski

Jedną z miar zamożności społeczeństwa jest PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej. Wskaźnik wynosił 68 % unijnej średniej dla Polski(to szóste miejsce od końca).

Wciąż plasujemy się wśród najbiedniejszych państw UE. Za nami Łotwa, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria, zaś przed nami pozostałe kraje regionu (najbogatsze są Czechy – 84 % średniej w UE) oraz cała Europa Zachodnia. Pierwsze miejsca w tym zestawieniu zajmują Luksemburg ( 263 proc. średniej w UE), Irlandia (132 proc.) oraz Holandia (130 proc.). Od 2008 r., poziom zamożności wzrósł najbardziej w Polsce i na Litwie, spadł zaś najmocniej w Grecji i na Cyprze.

Lepiej Polska wypada pod względem  poziomu konsumpcji, która w 2014r. sięgnęła 74 proc. unijnej średniej , czyli na 9 miejscu od końca. Wśród krajów regionu przed nami są jedynie Czechy – 75 proc., w Portugalii i Grecji wynosi on 83 proc.

pic.php

 

Scroll to Top