Plan dla frankowiczów.

Posłowie Platformy Obywatelskiej złożą projekt ustawy o pomocy zadłużonym w obcej walucie. Ma umożliwić kredytobiorcom przewalutowanie kredytu na złote po obecnym kursie.
Kredytobiorca będzie mógł przewalutować swój dług po obecnym kursie. Bank przeliczy wcześniej wartość zadłużenia, gdyby ten kredyt był zaciągnięty w złotych przy parametrach z dnia udzielenia kredytu. Różnica pomiędzy kredytem w obcej walucie i w polskim złotym byłaby podzielona po połowie pomiędzy bank i kredytobiorcę, a oprocentowanie nowego kredytu na różnicę w zadłużeniu ma być równe stopie referencyjnej NBP (1,5%).  Oprocentowanie reszty kredytu (wartości zadłużenia hipotetycznego kredytu w złotych)  wynosiłoby ok. 3 %.

Aby skorzystać z propozycji PO, relacja wartości kredytu do wartości mieszkania musi wynosić co najmniej 120%, kredytowane mieszkanie nie może być większe niż 75 m kw., a dom 100 m kw. oraz redytowana nieruchomość musi być jedynym lokum dłużnika.Koszt tego rozwiązania dla banków to ok. 9-9,5 mld zł.

Ta propozycja wywołała duże spadki wartości akcji banków notowanych na GPW, Bank BZ WBK stracił dziś 1,98 %, PKO BP – 1,15 %, Bank Millennium – 4,4 %, a mBank – 2,51 %.

Projekt jest rozwiązaniem systemowym i dobrowolnym dla kredytobiorców walutowych oraz uczciwym wobec kredytobiorców złotowych i podatników.
Koszty ryzyka kursowego w połowie poniosłyby banki, ale byłoby to rozłożone na lata, więc nie zagrażałoby stabilności systemu finansowego, a kredytobiorcy zostaliby na przyszłość trwale uwolnieni od ryzyka kursowego.

Kredyt hipoteczny we frankach podzielić  można na dwa kredyty w złotych, z czego jeden byłby kredytem mieszkaniowym w złotych zabezpieczonym nieruchomością, a drugi byłby udzielony na wartość obecnego zobowiązania, które przewyższa wartość mieszkania. Kredyt miałby parametry typowe dla kredytów w polskich złotych, a warunki dotyczące stopy procentowej, marży i prowizji miałyby być takie jak złotowe w momencie zaciągnięcia kredytu. Oprocentowanie drugiego kredytu wynosiłoby 1 %. Połowę długu spłaca kredytobiorca a drugą bank.

f6

Scroll to Top