Silny spadek aktywów w OFE

Wartość aktywów ulokowanych w funduszach emerytalnych spadła w czerwcu o 3,7 % wynosząc 153,7 mld zł. Spadek aktywów  był przede wszystkim pochodną ujemnego wyniku zarządzania, który w czerwcu wyniósł -5,8 mld zł.

Również w poprzednim miesiącu wszystkie fundusze emerytalne odnotowały przewagę wypłat nad wpłatami.

Wartość przekazywanych do funduszy emerytalnych składek maleje z miesiąca na miesiąc, w czerwcu OFE otrzymały zaledwie 137,5 mln zł. Fundusze w ramach tzw. suwaka przelały w czerwcu do ZUS 351,2 mln zł.

Spadek związany z zarządzaniem to efekt giełdowej korekty, WIG stracił  4%, a WIG20 niemal 5 %. Fundusze mają ponad 80 % swojego portfela ulokowanego w akcjach, więc straty w sytuacji rynkowego tąpnięcia nie powinny dziwić. Fundusze są wciąż na plusie, od stycznia ich aktywa zwiększyły się o 4,7 mld zł.

home_bg

Scroll to Top