Akcje Dignity

Akcje Dignity

Spółka działa poprzez trzy segmenty: usługi pogrzebowe, krematoria i aranżowane planów pogrzebowych. 🙂

Dziś wybija górne ograniczenie trójkąta mocną świecą . Jeśli świeca się utrzyma do końca sesji da sygnał wejście w transakcje BUY .

Dignity

Jeśli chcesz handlować z nami napisz do nas : info@droganaszczyt.pl

Dokonując transakcji na rynkach finansowych pamiętaj, żeby dostosowywać transakcję, jej wielkość, zabezpieczenie do poziomu ryzyka, który akceptujesz.

Nie ponoszę odpowiedzialności za transakcje dokonane w oparciu o sygnały transakcyjne umieszczone na stronie www.droganaszczyt.com, Sygnały transakcyjne są tylko i wyłącznie prywatną opinią i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów prawa.
———————————————————————————————————————————

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem utraty kapitału, co oznacza możliwość utraty kwoty większej, niż kwota pierwotnej inwestycji, a w związku z tym transakcje te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko, biorąc pod uwagę swój poziom doświadczenia.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowi również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone w niniejszym materiale dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.