Powrót do Edukacja

Kącik wiedzy

Podstawowe pojęcia:

 

 

Czym są fundusze ETF

ETF (Exchange-Traded Fund) to fundusz inwestycyjny, który notowany jest na giełdzie i dostępny do kupienia lub sprzedaży w każdej chwili w ciągu dnia handlowego. ETF zwykle składa się z koszyka aktywów, takich jak akcje, obligacje lub komodity, odzwierciedlających indeks rynkowy lub sektorowy. Inwestując w ETF, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do szerokiej gamy różnych aktywów, a …

Forex

Forex (ang. Foreign Exchange) Międzynarodowy rynek walutowy Jest to największy tego rodzaju rynek na cały świecie i wywołuje on każdego dnia ogromne ilości pieniędzy, liczące nawet około cztery i pół biliona dolarów amerykańskich (USD). Jednak kwoty, o których mowa to pieniądze, które są obrotem tego rynku, a nie środkami zainwestowanymi. Niepewność strat pieniężnych dla foreksowców wiąże …

Co to są Roboty Forex?

 Roboty Forex – Automatyczne systemy inwestycyjne. Potocznie są zwane Robotami albo EA to programy (skrypty), które same zawierają transakcje na rynku Forex, bez ingerencji człowieka, eliminując w ten sposób czynnik psychologiczny, będący najczęstszą przyczyną błędów inwestorów oraz brak czasu do samodzielnego inwestowania. Roboty zawierają transakcje 24h na dobę, kiedy Ty zajmujesz się zupełnie czymś innym.

Analiza Techniczna

3 Podstawowe założenia analizy technicznej o których musisz wiedzieć: * rynek dyskontuje wszystko – cena zawiera wszystkie dostępne informacje dotyczące danego papieru wartościowego, zmiany w relacjach popytu i podaży oraz uwarunkowania gospodarcze, polityczne * ceny podlegają trendom – ceny znajdują się w określonych trendach i będą tym trendom podlegać, do czasu gdy pojawią sygnały informujące …

Analiza Fundamentalna

Analiza fundamentalna – to metoda oceny rynku służąca wspomaganiu decyzji inwestycyjnych, opierająca się głównie na ocenie działalności poszczególnych spółek.   Etapy analizy fundamentalnej: –analiza makroekonomiczna -analiza sektorowa -analiza sytuacji firmy -analiza finansowa spółki -wycena akcji

Czym są Akcje ?

Akcje  – to papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym, które z kolei wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Jest to również ogół praw oraz obowiązków akcjonariusza w spółce bądź część kapitału akcyjnego. Można wyróżnić kilka typów akcji. – Pierwszy z nich to akcje imienne. W przypadku takich akcji uprawnienia przysługują …

Zasady Inwestowania

Nie wystawiaj na ryzyko wszystkich swoich pieniędzy to podstawowa reguła gry na giełdzie. Przegrywający nie przestrzegają tej zasady stawiając dużą część kapitału na pojedynczą transakcje, tracąc sporo kapitału. Sporo inwestorów bankrutuje próbując wychodzić z dołka. Innymi słowy trzymaj się z dala od dołków. GRAJ ZAWSZE Z TRĘDEM . Pamiętaj ze trend jest Twoim przyjacielem Pamiętaj Jeśli …