Powrót do Kącik wiedzy

Analiza Fundamentalna

Analiza fundamentalna

– to metoda oceny rynku służąca wspomaganiu decyzji inwestycyjnych, opierająca się głównie na ocenie działalności poszczególnych spółek.

 

Etapy analizy fundamentalnej:

analiza makroekonomiczna

-analiza sektorowa

-analiza sytuacji firmy

-analiza finansowa spółki

-wycena akcji